Elektronická cigareta

Elektronická cigareta se vizuálně velice blíží klasické tabákové cigaretě. Při jejím použití máte podobné pocity, jako při klasickém kouření. Je zde ale řada rozdílů. Především tato cigareta doopravdy nehoří. Na konci svítí led dioda, která kromě imitace zapálení indikuje také stav baterie.
Elektronická cigareta neprodukuje kouř spalováním tabáku, ale vychází z ní vodní pára s obsahem nikotinu a případně i aromatizujících látek. Tato pára imitující dým není tedy škodlivá, a neobsahuje zdraví nebezpečné látky jako kouř s dehtem a karcinogeny.

Potřeby pro zdravé kouření

Pokud chcete kouřit zdravěji a zajímá vás elektronická cigareta, u nás naleznete potřeby pro zdravé kouření na jednom místě za velice příjemné ceny.