Investování do opcí je bezpečné

Mezi lidmi často panuje určitý předsudek, že jakákoliv forma a podoba individuálního soukromého investování, například na akciových nebo dluhopisových trzích, je ztrátová, riziková a navíc není bezpečná. My Vám však rádi představíme takové argumenty, na základě kterých poznáte, že například binární obchodování patří k bezpečným formám investování, jelikož brokeři, jejichž prostřednictvím investujete, podléhají jak evropské regulaci, tak dohledu.

Regulace garantuje bezpečí

Binárního obchodování, tedy jedné z forem investování se mnozí investoři obávají z důvodu bezpečnosti. Tyto obavy jsou však bezdůvodné, jelikož bezpečnost Vašich investic garantuje nejenom dohled České národní banky nad brokery, ale také celoevropská regulace. Pokud je navíc Vámi vybraný broker pojištěný, pak máte i garanci pojištěných vkladů.