Konzultaci ohledně projektového záměru neodmítejte

Jestliže Vám, jako neziskové organizaci, chybějí finanční prostředky k uskutečnění svých záměrů, pak se jistě obrátíte na dotace z EU. Tam je veliká šance získat onen potřebný finanční obnos. Ale ono to zase není tak jednoduché. Za prvé musíte být stoprocentně přesvědčeni o tom, že Vaše myšlenka je natolik perfektní, že žádost o peníze bude kladně vyřízena! Za druhé každá žádost o dotaci z EU musí mít své náležitosti, včetně příloh. Zvládnete to bez pomoci sami? Poradíte si se všemi náležitostmi? Nebude rozumnější konzultovat svůj záměr?

Být spokojeným příjemcem je první krok k úspěchu

Abyste dosáhli na potřebný finanční obnos, musíte mít také zabezpečeny a dokonale promyšleny všechny pracovní pozice v průběhu projektu. Také nepodceňujte připravenost na možná rizika, spojená s vlastní realizací. Jste tedy odhodláni sepsat žádost o finanční obnos sami, nebo se raději poradíte s odborníky v tomto oboru? Dobře připravenou a ve všech směrech ošetřenou žádostí Vám totiž stoupnou naděje pro získání potřebných peněz.