Přísně exaktní disciplína

Na rozdíl od jiných věšteckých metod a obecně jiných způsobů předpovídání budoucnosti je metoda využití astrologických poznatků nesrovnatelně vědečtější i přesnější. Odjakživa až do nedávné doby se pozorování oblohy a vesmírných těles jevilo jako disciplína v prvé řadě poznávací, ale současně i jako věštecká. Ačkoliv dříve nebyly vyspělé a dokonalé pozorovací přístroje, tehdejší pozorovatelé si uvědomovali nejen pohyb vesmírných těles, rozdíly mezi nimi, ale i periodicitu jejich pohybů a jejich souvislost s přírodními jevy na zemi. Tak docházeli k názoru, že z pohybu astrálních těles lze usuzovat i na charakter budoucích dějů kolem nás, i koneckonců nás samotných.

Využití v praxi

Dlouhodobá pozorování dnes dovolují astrologům sestavení kvalitních horoskopů podle data narození, které jsou využívány prakticky po celém světě, pouze v různých místních tradičních podobách.